När det gäller ”öppenvård” har du möjlighet att själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. I Dalarna tillämpas så kallad ”passiv listning”. Det innebär att om du inte aktivt gör ett val, så är du automatiskt listad på landstingets vårdcentral, oftast den du bor närmast.

Du måste alltså välja aktivt för att bli listad hos oss på Koppardalen som är en privat vårdcentral.

Du är varmt välkommen att lista dig hos oss på Koppardalen. Klicka på länken nedan för att skriva ut valblanketten. Fyll i, underteckna och skicka in till Hälsovalskansliet för registrering eller lämna den hos oss i receptionen.

Vi ber dig även underteckna en medgivandeblankett/samtycke för journalöverföring. Lämna den till oss så ordnar vi resten! Har du någon kronisk sjukdom så anger du det på blanketten så att du kan kallas för uppföljning/årskontroll.


Ladda ner hälsovalsblankett

Ladda ner medgivandeblankett

limo rental san diego
buy anabolic steroids