Få dina ”prickar” och hudförändringar bedömda på vår prickmottagning. Doktor Sven identifierar sådana som behöver tas bort eller undersökas vidare. Eventuell operation görs vid uppföljande återbesök.

Under denna kväll är det inte möjligt för dig att utreda andra besvär, då tiden är begränsad. Priset för undersökningen är som ett ordinarie läkarbesök 200 kronor.

Vi tar endast emot våra listade patienter. Är du inte redan listad hos oss, hjälper vi dig med detta vid besöket.

Onsdag 28/11 kl 17-19 (drop-in). Välkommen!