Vägledande samspel – gratis föräldrakurs

Förskolorna i Avesta har i flera år arbetat med Vägledande samspel/ICDP och vi vill nu dela med oss till er vårdnadshavare i form av en kostnadsfri vägledningsgrupp!

Vi träffas vid fem tillfällen, där vi samtalar och delger varandra runt olika frågeställningar, som t.ex.

 Hur lär jag mitt barn att hantera känslor på ett utvecklande sätt?
 Hur visar jag mitt barn betydelsen av respekt och hänsyn?
 Vad ger mitt barn en god självkänsla?

Ett hälsofrämjande program
ICDP är ett hälsofrämjande program vars huvudmålsättning är att öka omsorgskvaliteten för barn. Programmet baserar sig på forskning om vad som krävs för att skapa en uppväxtmiljö som främjar barns utveckling.

ICDP:s mål
Målet är att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn, barn sinsemellan och mellan vuxna.

Barnets rättigheter
ICDP:s utgångspunkt är att barn – precis – som vuxna har egna tankar, en egen vilja och egna önskningar som måste respekteras. Ett bemötande med ömsesidig respekt stärker vår självkänsla, vilket är en viktig del i föräldraskapet.

Att se barn som subjekt med egen kompetens, som ger uttryck för egna avsikter, känslor och önskningar överensstämmer med den syn på barn som utgör grunden för FN:s konvention om barns rättigheter.

 Tid: 14.00–15.30
 Plats: Förskolan Baldershage, våning 3 Förskoleadmin/Lokal Hugin
 När: Torsdagar 8 okt, 22 okt, 4 nov, 19 nov & 3 dec.

Du som är intresserad anmäl dig enligt kontaktuppgifter nedan, senast den 22 september.
OBS! Begränsat antal platser.

Mvh: Ida Bivesjö
E-post: ida.bivesjo@avesta.se

september 9th, 2020, postat i: nyheter, Okategoriserade av

Stängt för kommentarer