Vi på Vårdcentral Koppardalen har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer.

All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: ”Vad är bäst för patienten?”

Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Arbetet ska ske efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.

Varje medarbetare har ett personligt ansvar att

  • visa omtanke och respekt för verksamheten och arbetskamraterna
  • planera sin arbetstid utifrån verksamhetens behov så att det främjar patienterna och bidrar till ett gott samarbete
  • inhämta information som rör verksamheten och uppmärksamma arbetsgivaren på sina behov av kompetensutveckling
  • att rakt kommunicera sina åsikter och tankar om verksamheten med den det berör
  • föreslå förbättringsområden och åtgärda brister som uppmärksammas

Har du synpunkter på verksamheten, kontakta verksamhetschef;


Jaana Wisén

jaana@www.vckoppardalen.se