Anette Hammarström är vår astma/KOL- sköterska. Hon är även utbildad inom rökavvänjning. Hon utför bl a spirometri (lungfunktionsmätning), allergiprovtagning m.m.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Anette Hammarström

Distriktssköterska

Länkar om astma;

Astma- och allergilinjen

Astma- och allergiförbundet

1177.se – astma

Hjärt-lungfonden – astma

Användarinstruktion för inhalatorer

 

Länkar om KOL;

Leva med KOL

Hjärt-lungfonden – KOL

1177.se – KOL

Användarinstruktion för inhalatorer