Vår diabetessköterska Jenny Nygårds erbjuder utbildning och information till dig med diabetes och dina närstående, individuellt eller i grupp. Vi arbetar även förebyggande genom att ge information och vägledning i livsstilsfrågor för personer med pre-diabetes, vilket är ett förstadium till sjukdomen.

Jenny samarbetar med andra vårdgivare kring diabetessjukdom, exempelvis dietist och fotterapeut.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Jenny Nygårds

Sjuksköterska