Vi har fast anställda läkare. Ibland har vi även underläkare som gör sin AT- eller ST-tjänstgöring hos oss.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00. Tider kan finnas samma dag efter behov samt planerade tider för det som inte är lika brådskande.

Annika Trenkle

Distriktsläkare

Susanne Sackemark

Distriktsläkare

Peter Kharchi Hagland

Specialistläkare

Fredrik Broman

Specialistläkare

Johnny Örnberg

Distriktsläkare

Izabela Mika-Mynarczuk

Distriktsläkare

Utbildningsläkare:
Hos oss kommer du ibland att möta utbildnings-/underläkare (AT- och ST-läkare). Vi tycker det är viktigt att läkare under utbildning ges möjlighet att skaffa sig erfarenhet av patientarbete vid en välfungerande vårdcentral. Dessutom vet vi att det är bra för hela vårdcentralens arbete med inflytandet från nyutbildade och entusiastiska läkare som kommer med sina färska kunskaper. Varje utbildningsläkare vid Koppardalens vårdcentral har en av våra ordinarie distriktsläkare som personlig handledare.

AT-läkare är läkare som genomgått läkarutbildningen under 5,5 år och tagit läkarexamen. För att få läkarlegitimation krävs sedan nästan två års AT (=allmäntjänstgöring). Denna görs vid sjukhusklinikerna och avslutas med 6 månader på en vårdcentral.

ST-läkare är läkare som kommit lite längre. De har fått sin legitimation och gör sin specialistutbildning, i vårt fall för att bli specialist inom allmänmedicin. Denna utbildning tar ytterligare ca 5 år och innebär framför allt tjänstgöring under handledning på vårdcentral men också viss tjänstgöring på olika kliniker på lasarettet (bl a invärtesmedicin, barn- och ungdomsmedicin och psykiatri).