Vi har fast anställda sjuk- och distriktssköterskor.

Kontakt för tidsbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00. Akuta tider kan finnas samma dag efter behov samt planerade tider för de ärenden som inte är lika brådskande.

Jaana Wisén

Distriktssköterska, verksamhetschef

Anette Hammarström

Distriktssköterska, astma/KOL

Lena Andersson

Distriktssköterska, inkontinens

Maria Öjemalm

Distriktssköterska

Victoria Norin Wikman

Distriktssköterska, AVK (blodförtunnande)

Jenny Nygårds

Distriktssköterska, diabetes

Sofia Storsved

Distriktssköterska

Anna-Karin Svennar

Sjuksköterska, blodtryck/hjärt-kärl