Det finns tillfällen i livet då en samtalskontakt är ett sätt att komma vidare och må bättre. Kanske upplever du svårigheter att hantera en livssituation, sorg, kris, nedstämdhet/depression, oro/ångest eller stress.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och betyder att man arbetar med att förändra sina tankar, känslor och handlingsmönster. Terapin är mer inriktad på nuet och framtiden, än på det förflutna. Hos oss finns KBT-terapeut Birgitta Hellström som förutom KBT-terapeut även är ART-instruktör.

ART betyder Aggression Replacement Training och det är en metod som grundas på kognitiv beteendeterapi. Syftet är att utveckla social kompetens och beteendemässiga strategier för att underlätta i vardagen.

ART består av tre nivåer:

•Socialfärdighetsträning: Bli medveten om samt träna sina sociala färdigheter för att på bästa sätt samspela med andra människor.
•Ilskekontrollträning: Lära sig att känna igen och hantera situationer med hjälp av självkontroll gentemot andra personer i sin närhet.
•Moralträning: Träning i moraliskt resonerande. Baseras på gruppdiskussioner.

Anmäl ditt intresse för KBT samtalsterapi via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller via vår telefonväxel 0226-48 90 00. Birgitta ringer sedan upp dig för att överenskomma en besökstid.

Birgitta Hellström

KBT-terapeut/ART-instruktör