På vårt labb tar vi många olika sorters prover. Även sådana som har ordinerats från andra kliniker. På labbet arbetar tre undersköterskor.

Om du redan har ordinerade prover i din journal (beställda av din läkare) kan du själv boka en provtagningstid via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina Vårdkontakter). Du kan också ringa vår telefonväxel 0226-48 90 00.

Eva Ahlin

Undersköterska

Caroline Nilsson

Undersköterska

Marina Velimirovic

Undersköterska