Vissa ärenden kan du boka tid för själv, genom att logga in (med bank-id) på 1177 e-tjänster, (Mina vårdkontakter). I dagsläget kan du där boka tid för provtagning, om din läkare har beställt prover i din journal. Telefontid till vår diabetessköterska Karin kan också bokas här, om ni redan har en etablerad kontakt. Du kan även boka tid för bedömning av hudförändringar hos våra AT-läkare. Vi jobbar hela tiden för att utöka webbtidboken på 1177, info om detta lägger vi ut på vår startsida.

Telefonväxeln 0226-48 90 00 för övrig tidsbokning/rådgivning är öppen helgfri vardag kl 07.00 – 16.00. Vår telefonsvarare ger dig en ungefärlig uppringningstid då vår distriktssköterska ringer upp dig.

Jaana Wisén

Distriktssköterska, verksamhetschef

Victoria Norin Wikman

Distriktssköterska, AVK (blodförtunnande)

Anna-Karin Svennar

Sjuksköterska, blodtryck/hjärt-kärl

Karin Hofling

Distriktssköterska, diabetes

Anette Hammarström

Distriktssköterska, astma/KOL

Lena Andersson

Distriktssköterska, inkontinens

Sofia Storsved

Distriktssköterska

Maria Öjemalm

Distriktssköterska

Anneli Söderlund

Sjuksköterska