Vissa ärenden kan du boka tid för själv, genom att logga in (med bank-id) på 1177 e-tjänster, (Mina vårdkontakter).

Dessa ärenden kan du i dagsläget boka själv på nätet;

  • Provtagning på labb – När din läkare ordinerat att du ska lämna prover och dessa finns beställda i din journal.
  • Telefontid till diabetessköterska – för dig som redan har en etablerad kontakt med henne.
  • Besökstid till våra AT-läkare för bedömning av hudförändringar.
  • Jourtid (=bokas samma dag) för första bedömning av ditt vårdbehov hos sjuksköterska.

Vi jobbar hela tiden för att utöka webbtidboken på 1177, info om detta lägger vi ut på vår startsida.

Telefonväxeln 0226-48 90 00 för övrig tidsbokning/rådgivning är öppen helgfri vardag kl 07.00 – 16.00. Vår telefonsvarare ger dig en ungefärlig uppringningstid då någon av våra sköterskor ringer upp dig.

Jaana Wisén

Distriktssköterska, verksamhetschef

Maria Öjemalm

Distriktssköterska

Victoria Norin Wikman

Distriktssköterska, AVK (blodförtunnande)

Anette Hammarström

Distriktssköterska, astma/KOL

Jenny Nygårds

Distriktssköterska, diabetes

Sofia Storsved

Distriktssköterska

Lena Andersson

Distriktssköterska, inkontinens

Anneli Söderlund

Sjuksköterska

Anna-Karin Svennar

Sjuksköterska, blodtryck/hjärt-kärl